Gatelagsserien er sparket i gang – på nett

Det er ikke bare i Eliteserien det normalt blir spilt kamper på denne tiden av året. For gatelagene er også kamparenaen og seriespill viktig. Innledende runde i årets ligaspill startet i går med flere gatelag samlet - på nett.

Annonse:

Gatelagene er nå i gang med smågruppetreninger og gjensynsgleden har vært stor, rapporteres det fra klubbene. 

I går har flere lag benket seg sammen (med behørig avstand) på ulike arenaer rundt omkring i Norges land for å delta i koronafritt quizligaspill – på nett. 

Utfordrende tid

Nedstengning av samfunnet de siste ukene har vært utfordrende for alle, også for gatelagsspillerne med rusutfordringer.

Gatelagene tilbyr struktur, felleskap, mat og fysisk trening og er et viktig sosialt møtested for mange av spillere. I tiden som har vært har treninger på stadion og kamper vært byttet ut med telefonsamtaler, smser og dialog på facebook.  Noen har gått turer i smågrupper. Flere lag har hentet overskuddsmat på landets Matsentraler og delt ut matposer til spillerne sine. Orkla har også bidratt. 
 
Savnet etter fotball og gatelaget har vært stort og flere av spillere har slitt. Som en av spillerne uttrykker det:  - Det er nå vi virkelig ser hvor mye gatelagene betyr som sosialt treffsted.

Å kunne samles og starte opp med smågruppetrening (i tråd med helsemyndighetenes råd) har vært svært viktig for spillerne. Å få til det, har ikke vært en selvfølge. 

Takk for støtte fra Ferd

Gatelagene er forankret i norske toppklubber. Oppstarten av deres 22. gatelag i Kristiansund ble satt på vent som følge av koronasituasjonen. Den økonomiske fremtiden er usikker for mange av klubbene til Fotballstiftelsen. Gatelagene, som i all hovedsak er finansiert av offentlige tildelinger, har også møtt økonomiske utfordringer. Et betydelig kutt i årets tildeling har medført at flere lag har måtte permittere trenerressurser og støttepersoner rundt gatelagene. 
 
Johan Andresen har vært en støttespiller for gatelagene i alle år og har vist et stort engasjement for spillerne, også i den tiden vi er i nå. Med midler fra Johan H Andresen og Ferd har klubber kunne hente tilbake trenere og ressurspersoner rundt lagene. Dette for å kunne sikre god oppfølging under koronakrisen.  

- Med midler fra Johan Andresen og Ferd har vi nå kunne få ressurser tilbake rundt lagene våre, noe som har vært utrolig viktig for å sikre god oppfølging av spillerne i den utfordrende situasjonen vi er i.

— Hedda Bie, daglig leder Fotballstiftelsen

 
- Med midler fra Johan Andresen og Ferd har vi nå kunne få ressurser tilbake rundt lagene våre, noe som har vært utrolig viktig for å sikre god oppfølging av spillerne i den utfordrende situasjonen vi er i. Selv om lagene har måtte sette treninger på vent en periode nå, har ikke behovet for oppfølging og samhold vært noe mindre. Vi har trengt trenerne våre mer enn før, sier Hedda Bie, daglig leder i Fotballstiftelsen

Samhold og motivasjon 

I liket med resten av fotball-Norge må planer endres. Gatelagene skulle spilt Østlandserie og drevet oppkjøring til Midnattssolturnering i Tromsø i juni. Viktige gulrøtter for motivasjon i spillernes daglige kamp mot rus er satt på vent og kansellert.  Omstilling kreves og smågruppetreninger og ligaspill på nett får inntil videre erstatte fotballen slik gatelagene helst vil spille den. I mellomtiden fortsetter de å holde sammen og motivasjonen oppe.  

Fakta om gatelagene: 

  • Fotballtilbud for rusmiddelavhengige forankret i Norske toppklubber
  • Fredrikstad var første klubb med tilbud om gatelag i 2011. I 2020 har 22 norske klubber tilbud om gatelag fra Start i sør til Tromsø i nord. 
  • Årlig er det over 650 spillere innom gatelagene
  • Gode på overganger - Kun i 2019 kom 58 spillere helt eller delvis tilbake til arbeid og 20 spillere begynte på skole
  • På Østlandet arrangeres eget ligaspill med 12 lag og to ganger i året arrangeres nasjonal gatelagsturnering
     
Annonse fra Eliteserien: