Daniel Nannskog gratulerer en av spillerne på FFKs gatelag etter scoring på Fredrikstad stadion

Fotballen og sosialt entreprenørskap

FFK har i litt over ett år drevet «Gatelaget» - et lag bestående av rusmisbrukere i Fredrikstad. Tirsdag 27. november deler de sine erfaringer på Fredrikstad stadion

Annonse:

Det å drive sosialt entreprenørskap i lokalsamfunnet har stor betydning - ikke bare for dem som får tilbudet, men også for spillere, frivillige, supportere og samarbeidspartnere. Det gir også en viktig signaleffekt til samarbeidet for øvrig forteller Fredrikstad Fotballklubb.

Deres suksess med sitt "Gatelag" er helt avhengig av et godt samarbeide med kommunen.

Fredrikstad Fotballklubb har på sitt seminar lagt opp til en spennende agenda som er som følger.

1300-1330  Åpning - «Tverrfaglige team - en suksess»
Ved representanter fra Fredrikstad kommune, NAV og Podium AS

1330-1400 «Muligheter skaper vilje til endring Intervju med FFK-spillere som har arbeidet med «Gatelaget»:
Marcus Ringberg, Lars- Petter Hansen og Jon Knudsen.

1400-1430 «Omdømmebygging og sosialt ansvar»
Ved profil- og sponsoransvarlig i Stabburet; Nina Aas

1430-1445 Pause

1445-1515 "Å gjøre en forskjell - gjennom Ferd Sosiale Entreprenører"
Ved Johan H Andresen, FERD

1515-1545 « Leading the way in Community Sport»
Ved Chief Executive at Fulham FC Foundation Steven Day

1545-1615 «Lokal identitet, tilhørighet og samfunnsansvar» 
Ved Niels Røyne,  Norsk Toppfotball

1615-1645 Pause

1645-1715 «Vålerenga  – Viktigheten av sosialt entreprenørskap»

1715-1745 «RBK – en suksesshistore til ettertanke»

Norsk Toppfotball anbefaler pressen å oppsøke Fredrikstad Stadion denne dagen for et faglig og interessant innhold om et viktig sosialt engasjement som er muliggjort gjennom fotballen.

-Mini: Helt strålende av Fredrikstad

På fotballkveld i september 2011 kunne man for første gang stifte bekjennskap med FFKs gatelagsprosjekt.  Se innslaget nedenfor.


På slutten av innslaget diskuteres FFKs gatefotballag i TV2s studio.

- Fotball betyr utrolig mye og det at man kan gjøre noe slik godt for noen som har det dårlig  er helt fantastisk sier Nanskog, som også synes at Markus Ringberg, som er trener for gatefotballlaget gjør en flott jobb.

Ved hjelp av idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil FFK medvirke til at aktive rusavhengige får bedre helse - psykisk, fysisk og ernæringsmessig. På sikt håper vi bidra til økt medborgerskap og mestringsevne – og om mulig jobb/utdanning for den enkelte. Fredrikstad Fotballklubb vil sammen med TV2 dokumentere tiltakets ulike effekter.  

Annonse fra Eliteserien: