Generell

Samfunnsregnskap

Her finner du Toppfotballens samfunnsregnskap

Annonse:

Klikk her for å laste ned Toppfotballens samfunnsregnskap.

Et samfunnsregnskap kan defineres som en systematisering og dokumentering av verdiene og de sosiale ringvirkningene toppfotballen bidrar med i samfunnet.

Klubbene har en viktig rolle både i lokalsamfunnet og storsamfunnet, ikke bare for tilskuerne, men også for befolkningen ellers, for frivillig arbeid og breddeidretten, samt næringslivet.

Toppfotballen bidrar også på andre felter, for eksempel er det betydelig mediedekning og positiv omtale av klubbene, noe som kan smitte over på klubbenes hjemsteder, og bidra til stolthet hos innbyggerne og økt tilflytting. Samfunnsregnskapet sammenfatter slike økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser.


Figuren under viser strukturen i samfunnsregnskapet og de effektene som genereres av toppfotballen.
 

Skisse samfunnsregnskap
Skisse samfunnsregnskap
Annonse fra Eliteserien: