Informasjon om permitteringer

I lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har NISO, Trenerforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund blitt enige om følgende - se egne pressemeldinger nedenfor.

Annonse:
Annonse fra Eliteserien: