Norsk Toppfotball (NTF) tar initiativ overfor spiller- og trenerforeningen

NTF har hatt møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen FØR det iverksettes.

Annonse:

Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai. Det forutsettes fortsatt at begge seriene gjennomføres som normalt. Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars. Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte.

Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

For mer informasjon:

  • Leif Øverland – administrerende direktør i NTF – 41 53 64 60
  • Erik Soler – sportssjef i NTF– 90 14 33 15
  • Cato Haug – styreleder i NTF – 48 06 49 60
Annonse fra Eliteserien: