Gatelaget holder koken!

Det er utfordrende tider for breddefotballen i Norge. Det er ingen kamper og treningen foregår uten nærkontakt. Til tross for dette er det imponerende oppmøte og innsats på TILs gatelagstreninger.

Annonse:

Som resten av breddefotballen i Norge, har gatelaget vært uten kontakttrening helt siden midten av mars. I fem måneder har spillerne og trenerne eksemplarisk fulgt retningslinjene som gjelder for fotballen. 

Selv om også våre spillere går og venter på å få lov til å spille fotball på vanlig måte, legger de ned en utrolig innsats.

- Spillerne på gatelaget imponerer meg noe voldsomt. Dette er menn og kvinner som elsker å spille fotball, men som gjerne vil komme igang med full kontakttrening. Likevel møter de opp trening etter trening og gjør det beste ut av situasjonen, sier TILs samfunnskontakt Tom Høgli. 

Han sier at det gjennom sommeren har vært litt variabelt oppmøte, men at det nå heldigvis har tatt seg opp.

-Erfaringsmessig så er det mindre folk på trening i sommermånedene. I tillegg opplevde nok en del at de kanskje trengte en pause for å få motivasjonen tilbake igjen. Måned etter måned uten ordentlig spill og dueller på trening, tærer på motivasjonen. Heldigvis ser vi nå at flere og flere er tilbake, og det gleder oss virkelig.

Høgli trekker også frem de ressursene som er med rundt laget.

-Trenerne, Edvard Vassmyr og Odd Egil Eggen, gjør en kjempejobb og de er dedikerte personer som ønsker å legge til rette for fotballglede for våre spillere. I tillegg er ansatte fra Åsgård og enhet for psykisk helse og rus fra Tromsø kommune med og bidrar på trening, avslutter Høgli.

Annonse fra Eliteserien: