Personvernerklæring Eliteserien Fantasy

Oppdatert 26. februar 2018

Annonse:

Fotball Media AS ("Fotball Media") står bak tjenesten Eliteserien Fantasy ("Tjenesten") som leveres på nettstedet fantasy.eliteserien.no ("Nettstedet").

Fotball Media vil, som ledd i arbeidet med å levere tjenester til sine brukere, samle inn personopplysninger om brukerne. Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, blant annet om hvordan vi behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger du oppgir til oss eller som vi innhenter til bruk som ledd i våre tjenester. Tjenesten er underlagt norsk lov, og Fotball Media vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Innholdet i Tjenesten er nærmere beskrevet i våre Brukervilkår. Brukervilkårene inneholder også generelle vilkår og betingelser for bruk av Tjenesten. Du finner våre brukervilkår her: [lenke]

1 - Hvilken informasjon samler vi inn?

Ved din bruk av Tjenesten samler og behandler Fotball Media både personlig identifiserbar informasjon, og annen informasjon om deg som ikke kan benyttes til å identifisere deg. Typen informasjon Fotball Media samler inn kan deles inn i følgende kategorier personopplysninger:

 • Opplysninger om deg, inkludert fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, logg over bruk av brukerprofil samt annonser.
 •  Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Tjenesten, dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 2).  Informasjonen samles inn for å tilrettelegge best mulig funksjonalitet til deg som bruker. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjeparts-nettsted som koblet deg til Nettstedet, søkeordene du taster inn på Nettstedet, de spesifikke sidene du besøker på Nettstedet og hvor lenge du besøker Nettstedet av gangen.
 • IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. Fotball Media kan også lagre IP-adressen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Tjenesten). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

2 - informasjonskapsler/cookies

Noen ganger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi ("Informasjonskapsler"), som er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Nettstedet, for eksempel om hvilke spesifikke deler av Nettstedet du benytter. Vi innhenter denne informasjonen for å forbedre innholdet og tjenestene vi tilbyr, og for å kunne skreddersy Tjenesten etter dine behov og ønsker. Informasjonskapsler kan også bidra til at Tjenesten fungerer bedre og raskere neste gang du besøker det.

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne Informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du imidlertid at du ikke får tilgang til alle funksjonene i Tjenesten. Du finner mer informasjon i nettleserens hjelpefunksjon.

3 - hva brukes personopplysningene dine til?

Fotball Media bruker de personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi innhenter på annet vis, til følgende formål:

 • å oppfylle vår avtale med deg, dvs. for å muliggjøre din bruk av Tjenesten;
 • å forbedre og utvikle tjenestene vi tilbyr, innholdet på Nettstedet, samt andre relevante plattformer, herunder innhenting og behandling av opplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Tjenesten;
 • å besvare dine spørsmål og forespørsler;
 • å sende ut på e-post, push og SMS varslinger som du har tegnet deg for;
 • å varsle deg om nye og andre tjenester fra Fotball Media;
 • å underrette deg om endringer på Tjenesten, i Brukervilkårene eller i denne personvernerklæringen;
 • undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen eller Brukervilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
 • å overholde gjeldende lover og regelverk;
 • til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

4 - Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vår behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via vårt Nettsted eller andre relevante plattformer for Tjenesten.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, ved å sende en e-post til Fotball Media eller ved selv å slette din profil i Tjenesten (se punkt 9). Vær oppmerksom på at tjenestene som formidles ved Tjenesten er avhengige av at vi har opplysninger om brukerne og at tilbaketrekking av samtykke vil medføre at du ikke lenger kan bruke Tjenesten.

Opplysningene om deg vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Fotball Media kan oppfylle de over nevnte formål.

5 - hvem har tilgang til dine personopplysinger?

Fotball Media er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg som ledd i Tjenesten, og har ansvaret for å sikre dine personopplysninger.

Fotball Media vil kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Fotball Media, slik at Fotball Media skal kunne levere tjenester til deg. Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Fotball Media.

Norsk Toppfotball bistår Fotball Media med driften av Nettstedet.

Fotball Media kan også utlevere dine personopplysninger til Tjenestens samarbeidspartnere, Altibox, Verdens Gang AS og Discovery Networks Norway AS  (sammen omtalt som "Samarbeidspartnerne"). Samarbeidspartnerne kan kun benytte slike personopplysninger i tilknytning til administrasjon av Tjenesten og/eller til markedsføringsformål, forutsatt at brukeren eksplisitt har akseptert slik markedsføring ved registrering til Tjenesten eller på et senere tidspunkt.

Fotball Media vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Fotball Media er pålagt dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse eller har innhentet ditt samtykke.

6 - sikkerhet for dine personopplysninger

Fotball Media tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige rimelige sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke, endre eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte hos Fotball Media eller Fotball Medias leverandører, underleverandører eller Samarbeidspartnere som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid i tilknytning til Tjenesten eller Nettstedet, har tilgang til personopplysningene dine.

7 - linker til andre nettsteder

Fra tid til annen kan det være lenker på Nettstedet eller i Tjenesten til andre nettsteder. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Tjenesten. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles. Fotball Media har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

8 - endringer

Fotball Media vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Fotball Medias personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på Nettstedet. Du oppfordres til å besøke Nettstedet jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæringen. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Fotball Medias tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av revisjoner av denne personvernerklæringen på Nettstedet, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på Nettstedet er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.

9 - Dine rettigheter, herunder sletting av personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Fotball Media har registrert om deg i tilknytning til Tjenesten. På din konto på Nettstedet har du også anledning til å rette eventuelle feil i personopplysningene som fremgår der.

Ønsker du å slette din konto, kan du gjøre dette på din konto på Nettstedet. Ved sletting av din konto vil alle dine personopplysninger bli slettet. Anonymisert informasjon, dvs. informasjon som ikke kan benyttes til å identifisere deg, vil kunne oppbevares.

Kontakt oss gjerne hvis du: (a) har spørsmål eller kommentarer vedrørende vår personvernerklæring, (b) hvis du har spørsmål om eller ønsker innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, (c) hvis du har spørsmål om eller vil rette feil i opplysningene vi har lagret om deg eller slette visse opplysninger, (d) hvis du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende, (e) hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter.

10 - Kontakt

Fotball Media AS
Sognsveien 75J
0855 OSLO

E-post: post@toppfotball.no

 

Annonse fra Eliteserien: