Fordelingsnøkkelen 2017-2022

Her kan du se den nye fordelingsnøkkelen og prinsippene for klubbene i Eliteserien

Annonse:

Slik fordeles mediepengene til de norske toppklubbene.

Prinsipper

Inntekter fra medierettigheter liga, ligasponsorat og medierettigheter landslag fordeles mellom NFF og NTF i henhold til hovedavtalen.

Inntektene fordeles mellom Eliteserien og OBOS-ligaen i henhold til beskrivelsen i denne presentasjonen

Fordeles i tre ulike «potter»

 • Utvikling
 • Resultat
 • Kommersiell

Utviklingsmidlene fordeles på tvers av ligaene.

Resultat og Kommersiell pott fordeles med 81 % av til 0. divisjon og 19 % til 1. divisjon.

Fordelinger mellom ligaene

Brutto inntekter fordeles som følger:

 • Utvikling: MNOK 58,2 
 • Resultat: 88%
 • Kommersiell 12%

Utvikling

Utvikling er et satsningsområde i modellen fra 2017.

Det øremerkes MNOK 58,2 til utviklingstiltak årlig.

Det gir til sammen MNOK 350 i perioden 2017-2022.

Område

Utviklingsmidler til klubb MNOK 35 
Prestasjonsbistand E-cup MNOK 6 (8) 
Felles utviklingstiltak MNOK 17,2 
Sum MNOK 58,2 

Utviklingsmidler til klubb: Midler som utbetales direkte til klubbene, øremerket spiller- og trenerutvikling. Midlene fordeles ut ifra antall stjerner klubben oppnår i Akademiklassifiseringen. Fordeling er uavhengig av liga, så en OBOS-liga klubb som satser på utviklingsarbeid kan få likt/mer enn klubber i Eliteserien.

Prestasjonsbistand E-cup: Hver av klubbene som skal spille kvalifisering til Champions League og Europa League mottar MNOK 2 hver i støtte. Ved kvalifisering tilbakebetales midlene og de går inn i modellen til fordeling.

Felles utviklingstiltak: Midler satt av til forskning, utvikling og prestasjonsbistand (Toppfotballsenteret), klassifiseringssystem, felles nasjonal kampplattform (eksempelvis nasjonal G-16 serie).

Fordelingsmodell Eliteserien

Resultat

Fordelingen skjer etter følgende prinsipp:

 • 50 % fordeles flatt mellom alle klubbene
 • 50 % fordeles etter plassering inneværende år

Plassering fordeles etter følgende nøkkel  basert på plassering.

 1. plass - 20 %
 2. plass - 16 %
 3. plass -12 %
 4. plass - 6,5 %
 5. plass - 5,5 %
 6. plass - 5 %
 7. plass - 4,5 %
 8. plass - 4 %
 9. plass - 4 %
 10. plass - 4 %
 11. plass - 3,5 %
 12. plass - 3,5 %
 13. plass - 3,5 %
 14. plass - 3 %
 15. plass - 2,5 %
 16. plass - 2,5 %

Kommersiell

Fordelingen av kommersiell pott legger tre områder til grunn for beregningen; Omdømme, Tilskuere og Engasjement. De tre områdene vektes likt og beregnes med et snitt over de tre siste år.

Omdømme

 • Ukentlig omdømmemåling utført av Sponsor Insight
 • Indekstall fra 0 – 100 per klubb
 • Omdømmetabell hvor klubbene rangeres fra 1. til 16. plass:
 1. plass - 11 %
 2. plass - 10 %
 3. plass - 9 %
 4. plass - 8 %
 5. plass - 7,5 %
 6. plass - 7 %
 7. plass - 6,5 %
 8. plass - 6 %
 9. plass - 5,5 %
 10. plass - 5 %
 11. plass - 4 %
 12. plass - 4 % 
 13. plass - 4 %
 14. plass - 4 %
 15. plass - 4 %
 16. plass - 4 %

Tilskuere

Baseres på antall solgte billetter

Engasjement

 • Sosiale Medier
  Klubbens rekkevidde på Facebook 
 • CRM
  Antall personer i CRM
 •  Hjemmeside
  Antall unike brukere i Norge på klubbens hjemmesider

Utvikling

Utviklingsmidlene som fordeles gjennom modellen er MNOK 26 tilknyttet spillerutvikling og MNOK 9 tilknyttet trenerutvikling. I tillegg får lagene som skal spille i Europa MNOK 2 hver, som tilbakebetales ved kvalifisering. 

Det innføres et eget klassifiseringssystem som blant annet evaluerer klubbene sitt utviklingsarbeid. Målet er vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spiller på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Akademiklassifiseringen skal derfor sette klare standarder, gi retning, motivere og samtidig hensynta klubbenes egenart og ulike konkurransefortrinn i sine regioner. Hvordan klubbene kommer ut i klassifiseringen legger føringen for fordeling av utviklingsmidlene.

Spørsmål?

For spørsmål til modellen, ta kontakt med Norsk Toppfotball ved Ine Hope Karlsen.

 Mail: [email protected]

Telefon: 98 42 16 91

Annonse fra Eliteserien: