Fordelingsnøkkelen 2013 - 2016

Her kan du se fordelingsnøkkelen og prinsippene for klubbene i Eliteserien

Annonse:

Fordeling i 3 ulike dimensjoner

Utvalget som jobbet med denne fordelingsnøkkelen har valgt å navngi de ulike dimensjonene som:

 • 68 %: Sportslig (tidligere kalt 68 %)
 • 10 %: Kommersiell (tidligere kalt digital pott)
 • 12 %: Utvikling (tidligere kalt utviklingsmidler)

Fordelingen mellom Tippeligaen og 1. Divisjon

Fordelingen mellom Tippeligaen og 1. divisjon er 81:19 av den totale potten

Fordeling i Tippeligaen - Sportslig

Sportslig (68%) fordeles

 • 50% flatt
 • 50% på plassering etter nøkkelen man ser nedenfor
 1.  plass: 20%
 2. plass: 16%
 3. plass: 12%
 4. plass: 7%
 5. plass: 6%
 6. plass: 5,5%
 7. plass: 5%
 8. plass: 4,5%
 9. plass: 4%
 10. plass: 4%
 11. plass: 3,5%
 12. plass: 3,5%
 13. plass: 3%
 14. plass: 2%
 15. plass: 2%
 16. plass: 2%

Fordeling i Tippeligaen - Kommersiell

Kommersiell (10%):

 • Overordnet 72 % til kommersiell - 28 % til felles klubbprosjekter organisert av NTF
 • Kommersiell - %-fordeling: 50%, plasseringskvotient: 50%Tilskuertall
 • Antall ganger klubben er flyttet ut av hovedrunden, hjemme og borte
 • Totalomtale klubb, web og papir

Alle faktorene vektes over de siste tre årene.

Fordeling i Tippeligaen - Utvikling

Utvikling (12%)

 • Dommerkostnader trekkes ut før fordeling. Gjelder totale dommerkostnader i TL og 1. div.
 • Fordeling av 80 % på stillinger og 20 % på prosjekter

80% stillinger

 • Dagens stillinger består
 • Ny stilling: fysioterapeut/medisinsk person spesifikt for spillerutvikling
 • Aksept for 20 % stillinger, innstilling skal gå på årsverk
 • Mindre rigiditet i forhold til stillingsbenevnelsene , men forsterket kontroll funksjon utført av NTF

20% prosjekt

 • Utvalget ønsker at sportslige ansvarlige klubb, organisert av NTF, kommer opp med forslag til endelig vedtak og beskrivelse av prosjekt som skal premieres.
Annonse fra Eliteserien: