Fordelingsmodellen fra 2023

Her kan du se den nye fordelingsnøkkelen og prinsippene for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen

Annonse:

Prinsipper

Inntekter fra medierettigheter for Eliteserien og OBOS-ligaen fordeles mellom Norges Fotballforbund og NorskToppfotball i henhold til Samarbeidsavtalen.

Hvordan toppklubbene sin andel av medierettigheter fordeles mellom de 32 klubbene i Eliteserien og OBOS
ligaen beskrives nedenfor.


Midlene fordeles etter fire ulike "potter".

 1. Historisk
 2. Resultat
 3. Akademiklassifisering
 4. Kommersiell (kun Eliteserien)

Akademiklassifiseringsmidlene er en ligauavhengig fordeling. Øvrige midler fordeles iht en nøkkel med 81 % av inntektene til Eliteserien og 19 % til OBOS-ligaen.

Samarbeidsavtale med NFF

Samarbeidsavtalen reguler inntektsfordelingen fra avtaler som norsk fotball selger sammen, mellom NFF og NTF.

Klubbene mottar 88 % av medierettighetene for Eliteserien og OBOS-ligaen.

Fordelingsmodellen mellom klubbene

Deles som nevn over i 4 ulike "potter".

1. Historisk pott

En ny pott som ble innført i fordelingsmodellen fra 2023. Har til hensikt å belønne sportslige prestasjoner over tid. 

Det settes av MNOK 150 til fordeling. Tabellplassering siste seks sesonger legges til grunn for fordelingen.

Alle 32 klubber rangeres fra 1-32. Klubber rangert som nr. 1 - 16 (snitt i Eliteserien) fordeler 81 % av potten mellom seg og klubber rangert som nr 17-32 (snitt i OBOS-ligaen) fordeler 19 % av potten mellom seg.

MNOK 121 (81 %) fordeles mellom klubber som snitter i Eliteserien. MNOK 29 (19 %) fordeles mellom klubber som snitter i OBOS ligaen.
Det er en liten vekting mellom de seks årene. Siste års prestasjon teller mer enn prestasjoner for seks år siden.

Klubbene får sin relative andel. En klubb må derfor ha seks år med 1. plass, for å motta 16,7 %. Hvis ikke blir andelen lavere enn 16,7 %.

2. Resultatpott

Klubbene i Eliteserien deler 81 % av den totale resultatpotten.
Fordelingen skjer etter følgende prinsipp:

 • Andel flat fordeling (lik andel mellom alle de 16 klubbene): 60%
 • Andel etter tabellplassering inneværende år: 40%

Tabellplasseringen inneværende år fordeles etter oppsettet nedenfor.

3. Akademiklassifiseringsmidler

Det er satt av inntil MNOK 90 til klubber i Akademiklassifiseringen. Klubbene mottar en andel etter antall stjerner i klassifiseringen:

 • 5 stjerner: AK-midler: MNOK 4,2. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 4.8
 • 4 stjerner: AK-midler: MNOK 3,5. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 4.1
 • 3 stjerner: AK-midler: MNOK 2,8. Trenerutvikler: MNOK 0,6. Samlet MNOK 3,4
 • 2 stjerner: AK-midler: MNOK 1.4. Trenerutvikler: 0. Samlet MNOK 1.4
 • 1 stjerne: AK-midler: MNOK 0,7. Trenerutvikler: 0. Samlet MNOK 0,7

Klubber som ikke deltar i Akademiklassifisering:

Fra 2023 er det i tillegg er det satt av inntil MNOK 2 i en egen pott til klubber som ikke er en del av klassifiseringen.
Kan motta kr 150 000 eller kr 350 000 ved bruk av unge spillere (må ikke være klubbutviklet ). Beløp avhenger av spilletid.

4. Kommersiell pott i Eliteserien

I Eliteserien øremerkes MNOK 30 årlig til en Kommersiell pott.
Kriteriene for kommersiell pott er ikke ferdigstilt.
Potten skal ha til hensikt å belønne de klubbene som er mest kommersielt attraktive fra rettighetshaver sin side.

Spørsmål?

Ta kontakt med Økonomisjef i Norsk Toppfotball: Ine Hope Karlsen,
[email protected] , 98 42 16 91

Annonse fra Eliteserien: