To dager med Fotballmentalitet i Molde!

Annonse:

Fotballmentalitet er ett område som man i akademiene både internasjonalt og nasjonalt har behov for å få mer innsikt og kunnskap om. Flere kartlegginger av fotballakademier viser at man ikke har en systematisk måte å jobbe med fotballmentalitet på. Som ett resultat av dette har NTF valgt å sette fokus på området fotballmentalitet gjennom høsten 2021, hvor totalt 24 kursdager med Fotballtreneren som Mental Trener kurset (FMT) skal gjennomføres. Kurset ledes av Geir Jordet og Daniel Nordheim Pedersen. Selve kurset består av totalt tre moduler som deltakerne skal gjennom før de skal opp til eksamen. 

Det er lagt opp til doble nasjonale samlinger for hver modul, hvor klubbene melder seg på. I tillegg kan klubber som ønsker det bestille regionale samlinger hvor Geir og Daniel reiser ut for å holde kurs i ønsket region. 

(Saken fortsetter under bildet)

De tre klubbene Molde FK, Kristiansund BK og Ålesund FK var tidlig ute med å gå sammen for å få til regional samling for Modul 1 og Modul 2 i Molde. Den første modulen ble gjennomført Mandag og Tirsdag denne uken, med totalt 22 deltakere.

Vi har sett frem til disse to dagene lenge, og gledet oss stort til å kunne gjennomføre en fysisk samling sier Geir og Daniel. 

Det var en fin gruppe med ulik kompetanse og erfaring som deltok over de to dagene. Vi ønsker å gi honnør til de tre klubbene for at de velger å prioritere tid og ressurser på dette området. Vi ser frem til neste samling med gjengen i Molde i september, for gjennomføring av Modul 2. 

I mellomtiden ønsker vi de alle lykke til med det viktige og gode arbeidet de gjør hver dag med sine spillere!

Annonse fra Eliteserien: