Prate - smile - løfte

Hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til død og en dominerende årsak til funksjonshemming i Norge. Nå bidrar fotballen, sammen med Helsedirektoratet, til å spre huskereglen som kan redde liv.

Annonse:

Prate - smile - løfte

De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. Derfor er huskereglen prate – smile – løfte blitt en enkel, men livsviktig huskeregel.

Hvis du mistenker at noen rundt deg kan ha hjerneslag må du be vedkommende:

PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.

SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.

LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene gjelder det å ringe 113 så fort som mulig, så vedkommende kommer raskt til sykehuset for å minske risikoen for senskader.

Hva skal du si når du ringer 113?

Når du ringer medisink nødnummer er det spesialtrent helsepersonell som svarer. Fortell dem:

  • Hva du heter og hvor du ringer fra  
  • Deretter beskriver du situasjonen og symptomer personen du ringer om har.

Hvert sekund teller

Behandlingen av hjerneslag har utviklet seg raskt de siste årene. Det er mange flere som overlever hjerneslag nå enn før, og skadene i etterkant er drastisk mindre nå etter behandling.

Likevel kommer omtrent halvparten av de som har hjerneslag i Norge i dag for sent til sykehus til å få blodproppløsende behandling i tide. Behandlingen har god effekt dersom den blir satt igang opptil 4.5 timer etter hjerneslaget. Altså teller hvert sekund.

Les mer om hjerneslag her.

Annonse fra Eliteserien: