Nå er det tillatt med treningskamper igjen

Klubbene i Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen er i gang for fullt med kontakttrening, og nå er det vedtatt av NFF, i tett dialog med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner, at lagene også kan spille treningskamper.

Annonse:

Kravene i treningsprotokollen vil inntil videre også gjelde også for treningskamper. 

- Treningskamper er svært viktig for å forebygge skader etter et langt opphold. Vi er glade for at lagene nå kan møtes til treningskamper. Men det understrekes at dette ikke er ordinære kamper arrangementsmessig. Det skal foregå innenfor rammene og formålet med NFFs treningsprotokoll, så klubber, publikum og mediene må fortsatt smøre seg med tålmodighet. Kun personer som er nødvendig for avvikling treningskampene skal være til stede, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness. 

Alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget skal i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen, og medisinsk ansvarlig skal være med på reise.

Klubbene kan også invitere dommerteam til å dømme treningskamp. 

Som utgangspunkt skal ikke offentlig transport benyttes. Enkelte lag er imidlertid avhengig av å reise med fly for å kunne gjennomføre treningskamper. Dette skal forelegges for NFF, sammen med en plan for hvordan reisen kan foretas på en forsvarlig måte.

Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av treningskamper får tilgang til arenaen der treningskamper spilles, herunder skal ikke publikum gis adgang. Totalt antall mennesker på arenaen (inkludert spillere, støtteapparat og dommere) skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 50.

Annonse fra Eliteserien: