Vegard Arntzen i Sponsor Insight og Martin Ygre i Norsk Toppfotball

Innsiktsprisen til Norsk Toppfotball

Sponsor Insights innsiktspris for 2017 ble nylig tildelt Norsk Toppfotball

- Dette var en hyggelig overraskelse. Klubbene og vi i «støtteapparatet» har lagt stor vekt på å utvikle Eliteserien etter kundenes behov, sier Martin Ygre - markedssjef i Norsk Toppfotball.

Annonse:

Dette sier juryen i sin argumentasjon

 • Norsk Toppfotball representerer klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen og gjennom det Norges største idrettspublikum. Ingen andre aktører i det norske sponsormarkedet har tilsvarende stor oppmerksomhet både i media og blant publikum. Mens andre aktører kan konsentrere seg primært om enten publikum eller media, må Norsk Toppfotball i større grad balansere sitt fokus mellom disse. I dette arbeidet er løpende, strukturert innsikt helt avgjørende for best mulig kontroll og mulighet for å ta grep der det gir best effekt til en hver tid.

 • På vegne av de 32 klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen får derfor Norsk Toppfotball gjennomført interesse-, omdømme- og mediemålinger. Dette er et så viktig verktøy for Norsk Toppfotball og klubbene at Norsk Toppfotball har fått Sponsor Insight til å utvikle rapporteringssystemet SponsorTools for at klubbene skal ha oppdaterte tall til en hver tid, samt ha mulighet for de dybdeanalyser de enkelte klubbene måtte ønske.

 • På nærmest hver eneste felles markedssamling for klubbene, står dessuten gjennomgang av og tips til bruk av innsikt på agendaen. Omdømmemålingene legges også til grunn for hvordan fellesmidlene fordeles mellom klubbene, ut fra en tanke om at et godt omdømme er bra for hele fotballen. Klubber som scorer bra får dermed mest av denne potten.

 • Ut over løpende målinger gjennomføres det årlig publikumsundersøkelser for alle klubbene, samt evaluering av de ulike konseptene fotballen har. Det har dessuten blitt gjennomført undersøkelser i forbindelse med den nye merkevarestrategien for Eliteserien. Blant annet i forhold til valg av hvilket navn som skulle erstatte «Tippeligaen».

 • Juryen mener Norsk Toppfotballs bruk av innsikt viser stor profesjonalitet i forhold til hvordan man forvalter et produkt med enorm oppmerksomhet fra mange ulike hold ved å vite heller enn å tro om hvordan status er. 

Juryen

 • Vegard Arntsen, Daglig leder i Sponsor Insight

 • Fredrik Thune-Larsen, Analysesjef i Sponsor Insight

  Rune Bjerke, Førsteamanuensis, Institutt for Kreativitet og Innovasjon, Høyskolen Kristiania
  Har gitt ut boken «Eventledelse og sponsing – Helse i hver krone»
  Juryleder Sponsor og Eventprisen 2018

 • Håvard Rønnevig Bakken, Fagdirektør – og ANFO Effekt-general, ANFO – Annonsørforeningen
  Bakgrunn som markedsanalytiker i mediebyrå
  Juryleder ANFO Effekt

Sponsor Insights Innsiktspris - STATUTTER

 • Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har gjennomført et innsiktsarbeid til inspirasjon for andre i forbindelse med sponsing eller publikumsrettede aktiviteter.

 • Med innsiktsarbeid menes for eksempel intervjubaserte undersøkelser, medieanalyser og andre ikke-intervjubaserte kartlegginger.

 • Prisen kan ved hver utdeling gis til både en aktør som sponser og til en som sponses.

 • Juryen skal til hver utdeling bestå av 2 personer fra Sponsor Insight og 2 eksterne fagpersoner.

 • Prisen kan ikke søkes på. Juryen vurderer kandidater blant Sponsor Insights kunder/prosjekter, men har også mulighet til å vurdere andre kandidater juryen kjenner tilstrekkelig godt til for å kunne vurdere i forhold til prisen.

Annonse fra Eliteserien: