PM: Norsk Toppfotball og MOT Norge tar felles tak mot rasisme blant ungdom

Kampanjen #Stopp rasismen fortsetter med uforminsket kraft og inngår nå et tett samarbeide med MOT Norge hvor fokuset blir et holdningsskapende arbeide mot ungdom.

Annonse:

Etter en serie uønskede hendelser med rasistisk hets av spillere i Eliteserien høsten 2020 ble kampanjen #STOPP rasismen etablert. 
Rasisme og annen diskriminering bryter fundamentalt med alle fotballens kjerneverdier. Kampanjebegrepet #STOPP handler om å mobilisere det fotballen skal stå for i kampen for respekt, fellesskap og lidenskap.


Norsk fotball ønsket og ønsker fortsatt, med tydelighet å vise hvilke verdier vi i fellesskap står for, og at vår idrett skal være en trygg arena for alle som er glade i fotball, uavhengig av hudfarge, etnisitet eller nasjonalitet. Det er en glede at Altibox og Coop vil være to støttespillere i dette viktige arbeidet. 

#Stopp rasismen ble ut hele sesongen 2020 kraftfullt markert på samtlige arenaer i både Eliteserien og OBOS-ligaen på herresiden samt i Toppserien på kvinnesiden. Det var gledelig å se fotballen sto samlet i et viktig verdispørsmål, som vi også ser er høyaktuelt i fotballen utover våre landegrenser. Det var også svært hyggelig å se at Idrettsforbundet videreførte kampanjen til alle særforbund og dermed hele norsk idrett
Samtidig ble et utvalg satt ned for å jobbe med en veileder for toppklubbene for å bidra til en felles håndtering av slike hendelser i fremtiden, herunder vil det også etableres varslingskanaler som sikrer utøvere og ansatte i fotballen. Denne veilederen vil presenteres klubbene i nær fremtid. 

Elsker idretten vår - og den er for alle

- Vi brenner for idretten vår, og vi elsker dette spillet. Men den er også så mye mer. Den er fellesskap og lidenskap – og den er det for alle, uavhengig av hvem du er. Det er en verdi det er verdt å kjempe for sier Freddy dos Santos i Norsk Toppfotball

- MOT Norge jobber hver dag med holdningsskapende arbeid for ungdom. #Stopp rasismen-kampanjen omhandler det vi brenner aller mest for - inkludering av alle. Og vi har siden oppstarten av MOT i 1997 hatt et tett samarbeid med norsk fotball. Derfor var det helt naturlig for oss å engasjere oss i denne kampanjen, og vi skal være bidragsytere til at flere ungdommer viser mot og sier STOPP når de opplever eller observerer rasisme. For det krever MOT å si STOPP, og det er akkurat det motet vi sammen med norsk fotball og forbildene skal løfte fram nå sier Mariann Janson, leder i Mot Norge. 

Fra sesongstarten til  2021 har kapteinene i Eliteserien og OBOS-ligaen fortsette å spille med kapteinsbind med #stopp og når spillerne går inn på banen så har de med seg #stopp rasismen-plakater og speaker vil lese en tekst der fotballens verdier tydelig befestes. På våre arenaer skal det dermed ingen være i tvil om hva fotballen står for, og det skal være nulltoleranse for trakassering og diskriminering. 
Uttakene til kampanjen vil underveis i sesongen utvikle seg og få flere budskap. 

Parallelt med dette arbeidet ønsker den norske toppfotballen, som en av landets største idretter, å være en viktig samfunnsaktør som bidrar til inkludering, mangfold og toleranse - også utenfor våre arenaer. 
Vi har derfor inngått et samarbeid med organisasjonen MOT, der vi sammen med våre fotballprofiler skal ut til breddelag, skoler og andre steder ungdom samles for å dele fotballens verdier og bidra til at holdninger som kom fram i lyset i 2020 ikke får fotfeste. Til å begynne med vil dette skje digitalt, men med en gradvis åpning av samfunnet åpner det for en sterkere fysisk deltakelse.

Ønsker du å markere din støtte til "Stopp rasismen - signer oppropet her- eller nederst i artikkelen. 
Det finnes også en del produkter som du kan kjøpe her - alle inntekter går til arbeidet med #Stopp rasismen.
Eksempler på slike artikler:

Kontaktpersoner:

NTF: Freddy dos Santos, [email protected] – 95 11 11 11
MOT: Mariann Jansson - [email protected] – 97 17 04 88

Annonse fra Eliteserien: