Endelig positive nyheter for toppfotballen!

Regjeringen har gitt grønt lys for gjenåpning av toppfotballen - seriespill kan starte opp fra 16. juni.

Annonse:

På regjeringens pressekonferanse torsdag ga kulturminister Abid Raja klarsignal for gjenåpning av toppfotballen, med umiddelbar virkning for treninger med kontakt.

- Organisert trening i elitefotballen med kontakt kan begynne fra og med nå. Denne beslutningen vil gi seriespill fra 16. juni i tråd med retningslinjenen fra NFF og helsemyndighetene, sa Raja, som var glad for å kunne gi idretten gode nyheter.

Organisert trening og idrettsaktivitet kan holdes med inntil 20 personer og en meters avstand, og førstkommende mandag vil det komme en egen veileder for idrett med fysisk kontakt. 

- Vi skal legge til rette for at alle kan drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag. Det vil ikke bli likt for alle idretter, og idretten må lage kjøreregler som passer for hver idrett, sa Raja, som også varslet at idrettshallene skal åpne igjen.

Fotballpresident Terje Svendsen gleder seg stort over at fotballaktiviteten igjen kan tas opp på toppnivå, og håper barne- og ungdomsfotballen raskt kan følge etter.

- Vi er veldig glade for at toppfotballen nå har fått grønt lys til å sette i gang igjen. Selv om det blir andre rammer rundt kampene, deriblant null publikum, vil det å få i gang fotballen gi mye glede og entusiasme til svært mange mennesker. Fotballen er også en stor næring med mange arbeidsplasser, og det å starte opp toppfotballen vil ha en positiv effekt på hele norsk fotball. Vi hadde selvsagt håpet at smittesituasjonen skulle tillate at også barne- og ungdomsfotballen skulle få lov til å starte opp for fullt nå. Hele norsk fotball gleder seg over at toppfotballen kan starte opp igjen, og håper at standarden som settes der skaper rom for at barn og unge snarest kan komme i gang med vanlig trening og kamper. Fotballen har stått sammen gjennom denne krevende perioden, og sammen med NIF har vi gått foran for å jobbe frem en gradvis gjenåpning av idretten, sier fotballpresident Terje Svendsen. 

Godt samarbeid med myndighetene og idretten

- Vi er enormt glade for å kunne starte allerede nå med treninger og kamper fra 16. juni i toppfotballen. Dialogen med myndighetene har vært god og konstruktiv underveis i prosessen. Det har vært uvurderlig å kunne møte kompetente og imøtekommende mennesker i FHI og for øvrig hos helsemyndighetene for å arbeide frem et forsvarlig smittevern rundt vår aktivitet, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness, som har vært svært sentral i NFFs dialog med helsemyndighetene. 

- Jeg vil også trekke frem samarbeidet med NIF, særforbundene og alle interesseorganisasjonene i fotballen. Dette er noe vi har stått samlet om i et konstruktivt samarbeid. Vi tar nå det første steget mot en gradvis gjenåpning av idretten. Liv og helse kommer først, og vi er vårt ansvar bevisst, sier Klaveness.

- Vi vurdere om det er hensiktsmessig å dele piloten i flere faser, hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og OBOS-ligalagene følger på fire uker senere. Nå må vi vurdere om smittevernsprotokollene slik de er foreslått skal justeres på noen måte i lys av det som har kommet frem under dagens pressekonferanse. Den konkrete innfasingen av treningen i toppfotballen må vi komme tilbake til, sier Klaveness.

Toppfotballklubbene må forholde seg til detaljerte føringer for hvordan treninger og kamper skal gjennomføres.

- Protokollene vi skal følge er krevende. Men bakteppet er en global krise og pandemi.  Å lykkes med dette krever tett dialog med klubber og i de ulike klubbene. Dette er ikke gjort før, så vi må være lettbeinte med hensyn til å evaluere og justere underveis, sier Klaveness.

Se protokollene for gjennomføring av trening og kamper i toppfotballen her

Nå skal veien videre planlegges godt. NFF jobber tett med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner for å legge til rette for en best mulig oppstart for klubbene.

- Vi vil i neste uke møte klubbene med interesseorganisasjonene, og vi vil i disse møtene bli enige om prosess videre – herunder hvordan klubbene skal igangsette og hvordan NFF skal følge opp. Det vil dessuten være nødvendig med en dialog med helsemyndighetene også i det videre, sier Klaveness. 

Når det gjelder nye spilleplaner skal NFF nå sammen med interessegrupperinger og rettighetshavere jobbe videre med dette. Disse må vurderes med tanke på de restriksjoner og føringer som myndighetene kommer med. 

Norge er et av landene i Europa med flest fotballspillere i forhold til folketall. Den norske fotballmodellen skiller seg ut med en sterk, gjensidig avhengighet mellom topp og bredde. Ikke bare fordi bredden leverer spillere oppover i kjeden, men også fordi toppfotballen finansierer en stor del av aktiviteten i breddefotballen og for barn unge gjennom kretsene.

- Vi ser frem til veilederen som kommer mandag, der vi vil få mer detaljer om hvordan vi kan organisere oss fremover. Vi gleder oss til det blir mulig å gjenoppta full aktivitet også i barne- og ungdomsfotballen, og i mellomtiden skal vi fortsette å gjennomføre treninger innenfor fotballens koronavettregler, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Norsk fotball har cirka 377 000 spillere, 1800 klubber og 150 000 frivillige, i tillegg til over 3000 ansatte som sørger for at fotballen administreres og er økonomisk bærekraftig.

Annonse fra Eliteserien: