Eliteseriebarometeret 2019

2018 var et økonomisk utfordrende år - Europaspill «redder» Eliteserien

Annonse:

Vi er stolte over å presentere Eliteseriens økonomiske barometer både for liga og enkeltklubbene for tredje år på rad.

Last ned rapporten her (PDF)

Norsk Toppfotball er interesseorganisasjonen for den profesjonelle fotballen på herresiden i Norge. En av våre oppgaver er å være med og profesjonalisere en ung og ivrig bransje. Åpenhet om økonomiske nøkkeltall er i så måte en selvfølge. MEN det har ikke alltid vært
sånn og det er en av årsakene til hvorfor det er viktig å gi ut Eliteseriebarometeret. Tilsvarende analyser gjøres i andre europeiske land. 

Vi takker Deloitte som har gjort dette mulig.

2018 gav mange høydepunkter på banen. Sarpsborg 08 sin ferd gjennom Europa og Ranheims
resultater i Eliteserien viser igjen at det er mulig å oppnå svært gode resultater selv med små
ressurser i forhold til de du konkurrerer med. Det gjør fotballen ekstra spennende.

Når man ser bak tallene så sier 2018 tallene oss følgende:

  • Kostnadsutviklingen er bekymringsfull
  • Europaspill er viktig for Eliteserien, både økonomisk og for interessen for produktet
  • Når det gjelder spillerlogistikk er Eliteserien tradisjonelt sett en «selgende liga». 2018 var et svakt år i så måte.
  • Spillerutvikling er viktig for bunnlinja

Det er fortsatt grunn til å være optimist på vegne av norsk fotball. Det er større stabilitet i lederstillingene i klubbene, både administrativt og i styrende organer, det gjøres en bedre jobb i spillerutviklingen og det norske folk og næringslivet støtter opp under norsk fotball. Den klart
største publikumsidretten i Norge. Det er vi særs takknemlig for.


God lesning!

Leif Øverland
Administrerende direktør
Norsk Toppfotball

Annonse fra Eliteserien: