Rikets tilstand

Annonse:

1. Forankring: Styret, ledelse og ansatte

 • Utviklingsarbeidet er i sterkere grad forpliktet i klubbens strategier.
 • Arbeid med spillerutvikling følges i større grad opp i styrerom og ledelse.
 • Faktabaserte analyser ligger fortsatt i liten grad til grunn for mål og valgte strategier.

2. Spillerlogistikk

 • Bevissthet rundt stallsammensetning er økende.
 • De fleste har forpliktet utviklingsarbeidet i spillerlogistikkmodeller.
 • Utfordringer knyttet til salg av klubbutvikla spillere.
  Hvordan unngå Bosman, finne riktig timing og riktig marked?

3. Planverk

 • Planverket i klubbene er etablert og sikrer grunnleggende læringssystematikk.
 • De fremste videreutvikler planverket i et kontinuerlig samspill med erfaringer fra praksisfeltet og nye referanser.
 • Standarder for å sikre at planverket gir ønsket effekt på økta og treningsprosessen bør forbedres.

4. Kompetanse

 • 187 trenere jobber i norske toppklubb Akademier.
 • Stor variasjon i antallet utviklingstrenere fra klubb til klubb.
 • Første trinn i kompetanseløftet er igangsatt.

5. Treningsprosessen

 • Framgang på alle parametre i treningsprosessen.
 • Flere klubber kombinerer god individuell oppfølging med en forankret treningskultur.
 • Tross framgang ligger vi etter de fremste internasjonale akademier i kvalitet på økta og individualisering av treningsprosessen.

6. Kampplattform

 • Nasjonale kampplattformer gir over 700 aldersjevnbyrdige kamper årlig.
 • For enkeltspillere er det for ofte ubalanse mellom antall treninger og antall kamper.
 •  Rutiner for å optimalisere erfaringsutbyttet fra internasjonale kamper bør bli bedre.
riketmodell

7. Skole / fotball

 • Samspillet klubb og skole har potensial til å bli et nasjonalt konkurransefortrinn.
 • Videregående skole har tatt nye steg – skole på fotballens premisser.
 • Ungdomsskolen i frammarsj, men fortsatt et stort uforløst potensial.

8. Samarbeidsmodeller

 • Flere toppklubber bidrar mer til trenerutvikling i sin region med gjennomføring av kurs i NFFs utdanningsportefølje, egne seminarer og tiltak mot samarbeidsklubber.
 • Svært få klubber følger opp spillerne i samarbeidsmodellene på en tilfredsstillende måte.
 • Samarbeid med Universitet / Høgskole er en for lite utnyttet ressurs.

9. Produktivitet

 • Eliteserien er blant de 7 beste ligaer i Europa på å gi spilletid til klubbutvikla spillere.
 • Vi utvikler langt flere spillere til topp 10 ligaer enn i 2017.
 • Vi utvikler færre spillere som spiller fast i topp 10 ligaer enn forutsetningene tilsier.
   

10. Økonomi og fasiliteter

 • Klubbene varierer fra 2,4 til 16,0 millioner i budsjett for utviklingsavdelingen.
 • Fasilitetene representerer liten begrensning for utvikling av norske toppspillere.
 • Den økonomiske forpliktelsen til et langsiktig utviklingsarbeid er en forutsetning for å bygge kvalitativt gode og robuste nok spillerutviklingsprogram.

En prikk representerer en klubb. Prikkene viser spredningen innenfor hvert område. 
Fyllingsgraden på det blå sektordiagrammet representerer  gjennomsnittet på hvert av de 10 områdene.

For ytterligere informasjon om Rikets tilstand vises det til selve rapporten som du finner her

Annonse fra Eliteserien: