Slik legger du inn spillere hos Opta

OPTA er selskapet som har alle spillerdataene på medieplattformen. Skal du endre bilder, legge til nye spillere eller fjerne spillere som ikke er i klubben mer så finner du kontaktdata her. Her finner du også informasjon om hva du skal gjøre hvis spillerne ikke synes selv om du har meldt dem inn samt info om hvordan du kan administrere flere lag for klubben.

Annonse:

NB! Husk å skrive på engelsk til OPTA. 

For å oppdatere  spillerstall på a-laget så benyttes OPTA som underleverandør. 

De kan nås på denne mailen OptaSupportDesk@performgroup.com 

  • Ved endringer av spillere, spillere inn eller ut så er maks responstid 24 timer

Manglende spillere

Hvis spillere fremdeles mangler etter import fra OPTA kan dere sjekke deres Current SQUAD ved å søke etter deres lag hos Soccerway som dere finner her.

Denne siden er også koblet til Opta og får dataene sine derifra.

Hvis spilleren IKKE ligger på Current SQUAD på Soccerway må dere melde fra til Opta for å få inn spilleren.

Skulle spilleren finnes på Soccerway, men ikke på deres sider så skjer det fra tid til annen at ikke Opta har oppdatert alle sine feeder (vi benytter en annen feed enn den som er er på Soccerway).

I så tilfelle – send dem en mail med denne teksten (sett gjerne kopi til thomas@toppfotball.no)

Hi

I see that our players are updated at www.soccerway.com – but they are not visible at our webpage. This is due to we use an other feed than the feed used on Soccerway. 
In order to fix this you need to re-trigger all your feeds. Please do so and confirm when done.

Dette gjelder også dersom dere har bedt om at en spiller skal fjernes og den ikke er fjernet fra deres sider, men den er fjernet på Soccerway.

Draktnummer

Det er ikke alltid automatikk i at draktnummer legges inn på spillerne i en ny sesong hos Opta. Så det må dere da spesifikt be om. 

Vi mistenker at dette kan gjelde en del av dere så hvis draktnummer ikke er en del av dataene vi får fra Opta så vil vi heller ikke overskrive feltet "Shirt Number" slik at dere manuelt kan sette dette i Enonic

Noen forklarende punkter rundt spillere 

  1. Alle spillere som importeres fra Opta (kun A-lag) vil legges i folderen /lag
  2. Nye spillere (som ikke allerede finnes i /lag) som importeres fra Opta vil automatisk publiseres og dukke opp på nettsiden.
  3. Spillere som er satt som Offline (Unpublished) i Enonic vil forbli offline etter ny import fra Opta.
  4. Spillere som er slettet fra /lag vil bli importert på nytt hvis de finnes hos Opta

Navn/URL på spillere

Har man laget manuelle spillere med samme fornavn-etternavn i Enonic som spillere som importeres fra Opta vil den importerte spilleren fra Opta få en ekstra tallverdi i URL.

F.eks: Det har blitt laget en manuell spiller "Fornavn-Etternavnesen". 

Når det kjøres import fra Opta så finnes allerede denne spilleren og URL for spilleren blir derfor satt til f.eks "Fornavn-Etternavnesen-32752759825725"

For å få samme URL på den "nye" importerte spilleren gjør man følgende:

 

  1. Rediger URL på den manuelle spilleren "Fornavn-Etternavnesen" til f.eks "Fornavn-Etternavnesen-2"
  2. Redigere URL på den importerte spilleren "Fornavn-Etternavnesen-32752759825725" til "Fornavn-Etternavnesen"
  3. Publiserer begge to for at endringene skal tre i kraft.
  4. Fjern den manuelle spilleren.

Relaterte spillere i artikler

Har man lagt en relasjon til en manuell spiller i en artikkel vil denne relasjonen forsvinne hvis spilleren fjernes.

PS: Har dere lagt til Picture Gallery eller Profile Text på den manuelle spilleren må disse opprettes/kopieres til den "nye" importerte spilleren.

Hvordan vise flere lag på lagoversikten?

Ønsker du flere lag på oversikten som kommer under /lag - slik som f.eks. Rosenborg har gjort det her: 

Plasser flere lag her

Det er to mulige plasseringer av et lag i løsningen. Disse to ulike plasseringene bestemmer hvordan laget presenteres i frontend.

A. Et tenkt lag "B-laget" ligger under /lag 

"B-laget" har blitt flyttet fra /lag/breddefotball til /lag og vil havne som et menypunkt på samme linje som "A-laget" i menyen.
Et lag som ligger rett under /lag i tre-strukturen vil få samme "behandling" som A-laget.

Det betyr at "B-laget" vil dukke opp i menyene på /lag, /terminliste og /resultater og vise det samme som vises for "A-laget". Men med "B-lagets" data.

Å klikke på "B-laget" fra /lag vil føre deg til linken /lag/b-laget/spillere. Den vil være tom. Spillere for andre enn A-laget importeres ikke, så det betyr at disse må lages manuelt for andre enn A-laget.

Hvis dette ikke er ønskelig så kan man gå for alternativ B som er en vesentlig enklere variant.

B. Et tenkt lag "B-laget" ligger under /lag/breddefotball 

Når "B-laget" ligger på /lag/breddefotball ligger det i noe som kalles en "team-folder".

Hvis denne "team-folder" har noen lag som er aktivert under seg vil "team-folderen" vises i menyen på samme linje som "A-laget"
"Breddefotball" er default navn på denne, men den kan endres til f.eks "Øvrige lag". Eventuelt så kan man lage en ny "team-folder" (f.eks "Akademi") og flytte laget dit.

Eksempel: http://www.sarpsborg08.no/lag 

En "team-folder" kan visuelt endres med Header Image på samme måte som en transportside.

Når "B-laget" ligger under /lag/breddefotball vil laget presenteres som en "one-pager"/artikkel med noen automatiske elementer.

Ved å redigere selve "B-laget" ser man at den har elementer man også finner på en artikkel. 

I "Main Content" kan dere legge inn tekst og bilder som på en artikkel, samt at tabell og terminliste for dette laget vil komme i bunnen.

Eksempel: https://www.stabak.no/lag/akademi

PS: "B-laget" må redigeres og aktiveres ved å krysse av "Team activation" for å bli synlig i både alternativ A og B. Det gjør du i admin

PS: Når vi kommer i sesong skal disse automatiske tabellene og terminlistene oppdateres jevnlig.

Annonse fra Eliteserien: