Konsept og premisser

Lær mer om konseptet og designsystemet til medieplattformen til Norsk Toppfotball.

Denne delen er til bruk for alle i klubbene som jobber med medieplattformen samt klubbenes samarbeidsbyråer og viser konseptet og premissene for medieplattformen.

Hovedmål for medieplattformen

I uprioritert orden

 • Bidra til høyere inntjening gjennom økt salg
 • Styrke merkevaren til klubbene og ligaene
 • Skape verdi for lokale og sentrale partnere 
 • Skape engasjement rundt klubbene og toppfotballen
 • Effektivisere forvaltningen av klubbenes nettløsning

Målgrupper for løsningen

Etter en gjennomgang av de ulike målgruppene så er prioriteringen rundt innhold og design basert seg på følgende målgrupper.

 • Supportere
 • Samarbeidspartnere/sponsorer (sentralt/lokalt), (eksisterende/potensielle)
 • Frivillige
 • Journalister/media
 • Andre organisasjoner (SEF, NIF, DBU ++)
 • Spillerne
 • Klubbmedlemmer
 • Landslaget
 • Breddefotball
 • Samfunnsaktører (kommunen)
 • Klubbene

Supportere

Siden supportere er den viktigste grupperingen vi har laget medieplattformen for  har vi valgt å dele supportere inn i ulike typer supportere.

Hovedfokus på de nye nettsidene til klubbene er de som er markert i fet skrift nedenfor.

 • Hardcore supporter - «sover i drakta»
 • Har sesongkort - går på de fleste kamper
 • Sympatisør - går på viktige kamper når det passer med kalender, været er godt og motstanderen er interessant
 • Familie - som sympatisør, men kampen er en familieaktivitet
 • Gruppen - et lag eller en bedrift som går på kamp for å gjøre noe sammen og for opplevelsen
 • Støtter laget, men går aldri på kamp
 • Losjetraveren/VIP - tar med kunder og venner
 • Fremtidens supportere - barn og ungdom som kan bli supportere

Historien om fotballkampen

Fokus under sesongen er å bygge opp rundt den kommende kampen. I den forbindelse er det satt opp moduler som klubbene selv aktiverer. Det er følgende:

 • Før kamp
 • Under kampen 
 • Etter kampen

Hver av disse har ulike fokus og tydelig call to action for å kjøpe billetter. 

Historien om fotballaget

Det er fokus på i løsningen å få frem mer om selve fortball-laget. Enten ved å dyrke historiske øyeblikk, hendelser eller personer. 

Prinsipper for design

 • Møte og forsterke brukernes modus
 • Fokusere og forstørre
 • Vertikalt design i etasjer
 • Fleksibilitet i rekkefølge mellom etasjer
 • Lite lesing på forside/navigasjonsside

Klubb med store ressurser v.s klubber med lite ressurser 

Løsningen har tatt hensun til, og fungerer i begge scenarioer.

Retningen vi satt i konseptet kom ganske spontant basert på umiddelbare assosiasjoner til fotball og sport, men også inspirert av den nye merkevaren til Eliteserien som vi synes traff godt på fotballuttrykk.

 • Store bilder, stor typografi, lite tekst -> for å svare på: forstørre, fokusere, engasjere, tett på…
 • Klubb i fokus, liga underordnet
 • Tekst på farget bakgrunn
 • Bakgrunnsmønstre
 • Maksimum/minimum versjon - man må ikke vise alle “etasjer”

Det er en rekke behov vi må ta hensyn til i designet som lages. Må skru designet til slik at det svarer på flere krav.

Designet må ta høyde for at…

 • Klubbene ønsker å være unike - Odd må skille seg fra  Brann i uttrykket
 • Uttrykket skal appellere til softcoresupportere, og kanskje spesielt til fremtidens supportere - barn og unge.
 • Løsningen må fungere i henhold til WCAG reglene om god nok kontrast etc.
 • Designet skal svare på mye mer - men dette er nøkkelpunkter.

Designuttrykket skal ikke være…

 • Elitistisk
 • Dempet/avmålt
 • Minimalistisk/klinisk
 • Kjølig

Vi sikter mot et uttrykk som er…

 • Folkelig og uhøytidelig - design som har humor og sjarm
 • Tett på - forstørre, fokusere
 • Energisk
 • Tilgjengelig og enkelt- lett å forstå, lett å gjenfortelle
 • Underholdende og engasjerende

Vi har videre sett på kanaler som:

 • fotballnettsteder
 • fotballmagasiner
 • fotball fanzines

… for å se hva slags uttrykk de har

Uttrykket til dagens fotballmagasiner…

 • Kraftig typografi.
 • Store bilder - tett på.
 • Farger på tekst og bakgrunner
 • Mønstre
 • Titler/tekst bokset inn.
 • Dette er et etablert uttrykk - fotballmagasiner har sett likedan ut i mange år.

Fotball fanzines (for og av fotballsupportere) deler samme uttrykk.

Mer tradisjonelt fotballuttrykk

Klubbene ønsker at deres sider skal skille seg litt ut sammenlignet med alle andre fotballnettsteder. Sikte mot å redefinere hvordan fotballinnhold fremstilles.

Vi har plukket ut noen elementer som vi har bygget designet rundt:

 • Mønstre (på flagg og klær, i grafiske elementer)
 • Bilder med fargefiltre.
 • Og Innhold presentert på farget bakgrunn.
 • Tykke linjer.
 • Elementer som flyter oppå andre

Det er et system vi lager - det er begrenset hvor unikt det kan være.

Samtidig må vi sikre at redaktørens jobb ikke blir for vanskelig, og at wcag regler overholdes på en enkel måte.

Vi har noen virkemidler - elementer vi bruker for å skille klubbene

 • klubblogo
 • klubbens farger
 • mønstre
 • innhold - bilder, video og tekst som velges ut. Klubbens slagord?

Hver klubb får sitt eget fargeoppsett.

Hver klubb får et, eller flere, mønstre.

Måten en klubb uttrykker seg på former også identiteten

 • ordrik/ordknapp
 • begreper og uttrykk (dialekt?)
 • hva treneren/spilleren sier (personligheter)
 • hvordan folk er i ulike deler av landet
Annonse fra Eliteserien: