Visjoner

Norsk Toppfotball skal være et innovativt kompetansesenter og fremme interessene for alle klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Derigjennom skal Norsk Toppfotball være sentral i arbeidet for vekst og fremgang for norsk toppfotball på områdene sport, økonomi og omdømme.

Annonse:

NTF og menneskene som jobber der skal tørre, skape og utfordre i nær og resultatorientert dialog med klubbene, samarbeidspartnerne, NFF og internasjonale organisasjoner.

Vi skal bygge relasjoner, kunnskap og helhetsforståelse og skape et klima for åpenhet, utveksling og kompetanseoverføring gjennom møteplasser.

NTF skal igjennom kunnskapen om….

 • idretten fotball
 • tilskuerne
 • befolkningen
 • kommunikasjonsutviklingen
 • teknologiutviklingen

… være nyskapende og innovativ i å utvikle i gjennom godt omdømme vekst
sportslig og økonomisk.

I NTF-sammenheng skal klubbene arbeide etter følgende kjerneverdier:

 • Helstøpt og mangfoldig
 • Profesjonell og kunnskapsrik
 • Engasjerende og underholdende
 • Kommuniserende og åpen

NTF skal bidra til møteplasser og større erfaringsutveksling innenfor områdene

 • sport
 • kommersielt
 • media
 • omdømme
 • teknologi
 • innovasjon
 • faktainnsamling generelt

NTF skal primært fokusere sitt arbeid på områder som den enkelte klubb ikke kan ivareta alene, dvs. på områder som gir best resultat for klubbene gjennom felles tiltak og løsninger.

Det gjør "møteplasser" til et nøkkelord i vårt arbeid - både fysiske møteplasser for utveksling av kunnskap og styrking av kompetanse og interaktive møteplasser som internett, klubbenes eget ekstranett og styrking av klubbenes egne kommunikasjonsløsninger.

NTF jobber også for fellesløsninger og fellesavtaler på områder der dette er hensiktsmessig for klubbene. NTF jobber også med strategien for norsk toppfotball generelt sammen med Norges fotballforbund i tillegg til at man forvalter medierettighetene og de sentrale markedsavtalene sammen med fotballforbundet i selskapet Fotball Media som eies 50/50 av NTF og NFF.

Annonse fra Eliteserien: