Gjennomført NTFs lederprogram

Vi gratulerer Robert Lauritsen, Svein-Morten Johansen, Kenneth Karlsen, Stig Arne Engen og Per Ketil Berg med gjennomført NTF lederprogram i ledelse. Kurset gir deltagerne i tillegg anerkjennelse for NFF sin høyeste lederutdanning.

Deltakerne har fullført den siste modulen - modul 4 som har fokus på deg selv som fotballeder. Målet er å heve din kompetanse i forhold til det å være fotballeder, men innholdet vil også gi økt forståelse og selvinnsikt på andre arenaer i livet og i samhandling med andre mennesker.

Modulen er godkjent av NFF som et FLK 4 kurs for toppfotballedere med tilhørende kursbevis.

Denne modulen er tenkt som et kompetansekrav i et fremtidig lisenskrav.

- NTF sitt lederprogram har blitt godt mottatt av klubbene. Den største utfordringen er å sette av tid til å utvikle seg selv og klubben. Lederprogrammet har som mål og ivareta begge dimensjonene, og tilbakemeldingen har vært gode forteller Jo Bergsvand som er ansvarlig for kurset fra NTFs side. 

Annonse: