Slik setter du opp laget defensivt

Hvordan bygger man en optimal 15-mannstropp med kun 100m til rådighet? I del 1 fokuserer vi på oppbyggingen av de bakre leddene. Det vil forklares hvorfor det er viktig å legge vekt på balanse og struktur.

Annonse:

Keepere:

Hvor mye av budsjettet bør man bruke på keeperduoen? Ideelt sett bør man bruke mellom 9.0m og 10.0m, avhengig av preferanser og utvalg. Nedenfor ser vi eksempler på balanserte og ubalanserte kombinasjoner.

Balanse

Eksempel 1: 5.5m og 4.0m
Eksempel 2: 5.0m og 4.5m

I eksempel 1 satser man på én toppkeeper. Denne keeperen skal starte alle kamper. Reservekeeperen er tiltenkt å varme benken hver runde, derfor er det greit å velge billigst mulig.

I eksempel 2 satser man på en rimelig kombinasjon som roterer bra sammen. For eksempel kan dette være to keepere som har annenhver hjemmekamp, altså at man hver runde har en keeper som spiller hjemme. I et år med koronarestriksjoner som kan utsette kamper på kort sikt kan det være lurt å ha to spillbare keepere i troppen.

Ubalanse

Eksempel 1: 6.0m og 5.0m
Eksempel 2: 4.5m og 4.0m

I eksempel 1 har man én toppkeeper, samt en over middels god keeper. Ettersom at man kun kan starte én keeper per runde så er det bortkastede ressurser å bruke så mye penger på to keepere.

I eksempel 2 har man nesten brukt for lite på keeperne. Denne kombinasjonen kan virke dersom man har funnet en keeper for 4.0m som er førstevalg på laget sitt, men ideelt sett er det nok mer gunstig å punge ut en ekstra 0.5m på en mer sikker keeper. Utvalget av brukbare keepere er litt bedre på 4.5m enn på 4.0m.

En annen måte denne kombinasjonen potensielt kan virke på er å finne en klubb hvor førstekeeperen koster 4.5m og reservekeeper 4.0m. Da velger man altså to keepere fra samme klubb og garderer seg dersom førstekeeper blir utilgjengelig. Dette er riktignok også en ubalansert løsning fordi man ikke vil ha en roterende keeper, og vil være avhengig av at det laget leverer defensivt. Dersom en klubb har sine to keepere priset til 4.5m og 4.0m er det heller ikke forventet at de skal være kjempegode bakover.

Forsvarsspillere:

Forsvaret blir ofte oversett av fantasyspillere. Det er sant at det som regel er midtbane- og angrepsspillere som står igjen med flest poeng ved sesongslutt, men til gjengjeld koster offensive poengsankere betydelig mer enn forsvarsspillerne. Sett i lys av forsvarsspillernes pris, er det ofte god verdi å finne i dette leddet. En ideell forsvarsrekke koster mellom 23m og 27m.

Balanse

Eksempel 1: 7.0m, 6.5m, 4.5m, 4.5m og 4.5m
Eksempel 2: 7.0m, 6.5m, 5.0m, 4.5m og 4.0m

I eksempel 1 har man to dyre forsvarere som skal spille hver runde. Deretter har man tre spillere som roterer om den siste plassen på laget.

I eksempel 2 har man to dyre og én middels forsvarer. Ideen er at disse tre skal spille hver runde. En rimelig fjerdeforsvarer som backup i tilfelle noen av de første tre er utilgjengelige. Jevnt fordelt og en fleksibel løsning. Finner man faste forsvarsspillere til 4.0m kan dette være gull verdt.

Ubalanse

Eksempel 1: 7.0m, 6.5m, 6.5m, 6.0m og 4.5m
Eksempel 2: 5.0m, 4.5m, 4.5m, 4.5m og 4.5m

I eksempel 1 har man nesten brukt altfor mye på forsvaret. Det å ha fire forsvarsspillere som koster 6.0m eller mer er for drøyt. I denne kombinasjonen har man brukt 30.5m, og da er det plutselig ikke mye penger igjen til de fremre leddene.

I eksempel 2 har man altfor mange spillere i lik prisklasse. Dette reduserer fleksibiliteten i laget. Man må ty til flere bytter dersom man ønsker å endre strukturen i troppen, og det er aldri lurt å bruke unødvendige bytter på spillere i de bakre leddene.

Hvorfor er balanse og struktur viktig?

Med 100m til disposisjon må man sørge for at hver minste halvmillion utnyttes til det fulle. Det å ha unødvendig mye penger på benken hver runde betyr at man ikke utnytter troppens potensiale fullt ut.

I en balansert tropp har man en solid kjerne av spillere og en god struktur. Enkeltspillere kan bli byttet ut med enkelbytter. I en ubalansert tropp er ikke denne kjernen like solid. Her må man ty til flere bytter for å oppnå en optimal tropp.

I eliteserien spilles det 30 runder, det vil si at man i løpet av en hel sesong kun har 29 gratisbytter til rådighet. Det å ha en synlig struktur fra begynnelsen av gjør at man kan bygge troppen sin rundt kjernen, og dermed slipper å kaste bort gratisbytter på å forsøke og skape en balansert tropp.

Annonse fra Eliteserien: