Historisk samarbeidsavtale mellom NFF, NTF og TFK

Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har inngått et historisk samarbeid for perioden 2023 til 2028.

Annonse:

Samarbeidet starter allerede i 2022, og er inngått er for å skape like muligheter for begge kjønn i norsk toppfotball, og partene har satt seg felles, forpliktende mål for perioden.

- Forbundsstyret har like muligheter høyt på agendaen. Det er gjort et omfattende arbeid på hvordan klubber fra herresiden og kvinnesiden kan samarbeide om utvikling og måloppnåelse, og en felles definisjon av like muligheter. Derfor er det svært gledelig at vi nå har inngått denne avtalen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

- Partene har hver for seg og sammen høye sportslige og kommersielle mål. Vi tror disse kan virke gjensidig forsterkende på hverandre hvis vi samarbeider om koordinering og forsterking av ressurser. Sammen kan vi øke vår samlede sportslige kraft og den kommersielle verdien av norsk toppfotball, til gode for hele norsk fotball. Like muligheter i toppfotballen handler om at vi må gi våre beste spillere like og gode muligheter til å prioritere fotballsatsing og oppnå internasjonale mål og suksess, fortsetter han.  

- Banebrytende

I avtalen er det enighet om først og fremst flere sentrale satsingsområder, som skal forsterke mål og tiltak innføre målrettede for å skape like muligheter, utvikle og dele kompetanse, likt utviklingstilbud, samarbeid på klubbnivå, organisasjons- og lederutvikling, spillerutvikling, trenerutvikling og sportslige rammebetingelser.

Her er det blant annet trukket frem tiltak som skal eskalere utviklingen av antall helprofesjonelle spillere på kvinnesiden, stimulere til at enda flere av toppklubbene på herresiden også skal satse på toppfotball for kvinner og jobbe for at alle toppklubber på herresiden skal tilby kvinnefotball.

- Avtalene vi nå har inngått med NFF og NTF er historisk, og er et stort løft for norsk kvinnefotball økonomisk og ressursmessig. Men aller viktigste er at hele norsk fotball gjennom dette har forpliktet seg til å arbeide for like muligheter mellom kvinner og menn i norsk toppfotball. Vi opplever at NFF og NTF har bidratt godt inn i forhandlingene for å sikre et resultat alle parter kan være svært tilfreds med, sier styreleder i TFK Jan Erik Fåne.

«Prosjekt Europatoppen»

Norge skal også være det første landet med et felles kompetansesenter for toppfotball for begge kjønn, og «Prosjekt Europatoppen» er et nytt samarbeidsprosjekt. Alt prosjektarbeid i Europatoppen skal ta utgangspunkt i partenes felles mål og satsingsområder.

- Vi har allerede et godt samarbeid på flere sportslige områder, og ønsker nå å videreutvikle dette i et strukturert og forpliktende samarbeidsprosjekt. Der skal vi sammen sette enda større strategisk kraft mot et felles mål og legge til rette for at vi skal ligge i forkant med tanke på utviklingen i internasjonal toppfotball på herre- og kvinnesiden, sier Svendsen.

Styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, er også strålende fornøyd med den nye avtalen.

- NTF er tydelige på at Norge er et for lite land til at vi ikke sammen skal utnytte samarbeid på tvers som et konkurransefortrinn for å nå våre høye internasjonale mål. Samarbeidet handler i veldig stor grad om å legge handling bak «Like muligheter» og sammen bidra til å fylle dette med innhold. For NTF handler dette om at 25 av våre klubber i dag har kvinnefotball i en eller annen form tilknytte sin klubb, to til er på vei og jobben nå er å bidra til å løfte disse opp på et høyere nivå slik at man faktisk tilbyr toppfotball for begge kjønn, sier Haug.

- Dette handler ikke om nummerisk likhet, men definerte fellesprosjekter og lik tilgang til kompetanse og infrastruktur i våre klubber. Dessuten er det historisk at vi nå kan konkludere på at vi er enige om at vi er enige og ikke må ha egne avtaler og selskaper for å forvalte en uenighet, fortsetter Haug.

 

Fåne i TFK påpeker at klubbene får en betydelig sterkere økonomi i den neste perioden som følge av medieinntekter, og vil få tilgang til hele toppfotballens samlede kompetanse gjennom prosjektet Europatoppen.

- Gjennom samarbeidet i Europatoppen vil vi sammen med NFF og NTF arbeide smartere, dele kompetanse og bidra til at å gjøre hverandre bedre i stand til å nå våre sportslige mål. Samtidig har toppklubbene på herresiden forpliktet seg til å satse reelt på kvinnelag, og til å gi jenter og gutter like god tilgang på utviklingsmuligheter. Det vil være et viktig bidrag til å styrke toppfotballen både for kvinner og menn, og jeg vil gi honnør til NTF for å ha vært fremoverlent og positive i samtalene, sier han.

Hårete mål

Målene som er satt at man skal nå innen 2028 er også ambisiøse. Blant annet at A-kvinner skal være topp sju på UEFA-rangering og ta minst en medalje i mesterskap, A-herrer skal være topp ti på UEFA-rangering og rykke opp til nivå A i Nations League, Toppserien skal være en topp 6-liga og Eliteserien topp 14-liga.

- Dette er ambisiøse mål. Norge er en liten fotballnasjon med begrensede ressurser, og må derfor være best på det som koster lite og som samtidig driver prestasjon. Vi har stor tro på at strukturert og forpliktende samarbeid er vår mulighet til å øke konkurransekraften i Europa, sier Svendsen.

I avtalen inngår også en enighet om å samarbeide om forvaltning av medieavtalen for perioden, og at ved fremtidige mediesalgsprosesser skal gjennomføres ved at de tre partene samarbeider på like vilkår.

 

Annonse fra Eliteserien: