Gjennomført NTFs lederprogram

Vi gratulerer Robert Lauritsen, Svein-Morten Johansen, Kenneth Karlsen, Stig Arne Engen og Per Ketil Berg med gjennomført NTF lederprogram i ledelse. Kurset gir deltagerne i tillegg anerkjennelse for NFF sin høyeste lederutdanning.

Annonse:

Deltakerne har fullført den siste modulen - modul 4 som har fokus på deg selv som fotballeder. Målet er å heve din kompetanse i forhold til det å være fotballeder, men innholdet vil også gi økt forståelse og selvinnsikt på andre arenaer i livet og i samhandling med andre mennesker.

Modulen er godkjent av NFF som et FLK 4 kurs for toppfotballedere med tilhørende kursbevis.

Denne modulen er tenkt som et kompetansekrav i et fremtidig lisenskrav.

- NTF sitt lederprogram har blitt godt mottatt av klubbene. Den største utfordringen er å sette av tid til å utvikle seg selv og klubben. Lederprogrammet har som mål og ivareta begge dimensjonene, og tilbakemeldingen har vært gode forteller Jo Bergsvand som er ansvarlig for kurset fra NTFs side. 

Annonse fra Eliteserien: