Fargepalett

Fargebruk og etterlatt inntrykk.

Eliteserien sin fargepalett


Eliteserien sin merkevare er “blå”.
Det betyr at det etterlatte inntrykket skal være blått. Vektingen av fargene
gir et bilde av hvordan fargene skal brukes og vektes. Gradienter kan benyttes
for å skape liv og lys og er et viktig virkemiddel i det grafiske
elementet/riftet beskrevet i eget avsnitt. 

Støttegfargene brukes for å fremheve/tydeligjøre viktig informasjon og for å skape mer liv til det blåuttrykket.

Last ned logo og symboler for Eliteserien herifra.

Annonse fra Eliteserien: