Eliteseriens logo, fargepalett og typografi

Eliteseriens logo er hovedmarkøren for merkevaren. Det unike designet bygger bro til landslaget, samtidig som logoen er utviklet for å reflektere lidenskapen og fellesskapet i norsk fotball. I dette avsnittet beskriver vi regler og retningslinjer for bruk av logo, informasjon om fargepalett og typografi. Alle logoer kan lastes ned nederst i dette avsnittet.

Annonse:
Logo1

Løvens historie

Inspirasjonen til løvesymbolet i logoen er hentet fra det norske riksvåpenet, som viser riksløven innenfor et skjold. Løven som symbol har lange tradisjoner i norsk fotball. Den ble tatt i bruk av landslaget allerede i 1911, da et av våre første landslag spilte med Riksløven på brystet i møte med Sverige. 

Da NFF og landslaget fikk ny visuell identitet og nytt landslags-crest sommeren 2015, var det her inspirasjonen ble hentet. Løven viderefører en tradisjon og bygger bro mellom det som har vært og det som skal bli den store historien om norsk fotball. For å binde landslag og vår øverste fotballdivisjon sammen, viderefører også Eliteserien denne tradisjonen.

logo2

Skjæringspunkt

Skjæringspunktet i logoen symboliserer dualiteten i det to parter møtes. Det er nettopp i dette møtet - mellom klubber, spillere, fans og samarbeidspartnere - spenningen oppstår. 

logo_skjæringspunkt

Fargepalett

Fargene i logoen er hentet fra Eliteseriens fargepalett. 

Lidenskap og fellesskap = fargefest

Farger er en sentral del av Eliteseriens visuelle identitet. Fargepaletten er utviklet på bakgrunn av en analyse av klubbenes profilfarger i Eliteserien og OBOS-ligaen 2016. I noen tilfeller er det klubbenes drakter som er representative for klubbens gjenkjennlighet.

Eliteserien skal være en fest som feirer lidenskapen og fellesskapet i den øverste divisjonen i norsk fotball. Det er de enkelte klubbene som utgjør festen, gjennom hver enkelt kamp som i sum utgjør serien. Hver av klubbene har sine individuelle visuelle identiteter som sammen utgjør et fyrverkeri av farger. Eliteserien skal legge tilrette for denne festen, og samtidig utgjøre det holdepunktet som alle kjenner seg hjemme i. 

Under: Lag i Eliteserien og OBOS-ligaen 2016. 

logo_fargepalett1
logo_fargepalett2

Samlet fargeanalyse - utgangspunktet for fargepaletten

logo_fargepalett3

Fargene spiller på lag og vokser inn til et grafisk element 

logo_fargepalett4

Eliteseriens fargepalett

Fargepaletten består av to primærfarger og ett sett med sekundærfarger. Det er ingen av klubbene som har de to primærfargene i sine logoer, men tilstøtende farger forekommer. Sekundærfargene er valgt ut for å representere alle lagene, og gi muligheter til å utvikle visuelle løsninger og kommunikasjon som understreker både lidenskapen og fellesskapet.

logo_fargepalett5

Oversikt over fargekoder

Fargene skal brukes i 100 %. 

Primærfarger: 

Mørk blå: Pantone 2965 C / RGB R: 0 G: 38 B: 61 

Cyan: Pantone 2995 C / RGB R: 0 G: 168 B: 225

Typografi

Primær typografi

Tungsten er Eliteseriens primære profil- og kommunikasjonsfont.

Logo_Typografi1

Retningslinjer for bruk av Tungsten

Tungsten finnes i flere vekter som gir store variasjonsmuligheter. Når Eliteserien kommuniserer skal hovedfargene brukes (se fargepalett over for mer informasjon):

Mørk blå: Pantone 2965 C / RGB R: 0 G: 38 B: 61 
Cyan: Pantone 2995 C / RGB R: 0 G: 168 B: 225

Når klubber/ samarbeidspartnere kommuniserer skal negativ tekst brukes. Sort der hvor hvit blir uleselig, i forhold til kontrasten til klubbenes/ samarbeidpartnerenes egne farger. Se eksempel over. 

Fonten kan kjøpes og lastes ned via typography.com

Tungsten 8 styles: https://www.typography.com/fonts/tungsten/styles/tungsten 

Tungsten finnes i OpenType som gjør den tilgjengelig for brukere på både PC og Mac.

 

Sekundær typografi

Gotham brukes som Eliteseriens sekundærfont. 

Logo_Typografi2

Retningslinjer for bruk av Gotham

Fonten skal brukes til mengdetekst og som kontrast til tungsten.  

Fonten kan kjøpes og lastes ned via typography.com

Gotham 1 - 8 styles: https://www.typography.com/fonts/gotham/styles/gotham1

Gotham finnes i OpenType som gjør den tilgjengelig for brukere på både PC og Mac.

 

Systemfont

Arial brukes som Eliteseriens systemfont.

Logo_Typografi3

Retningslinjer for bruk av Arial

Arial brukes i interne presentasjoner og e-post/ dokumenter i office-pakken etc.

Eliteseriens hovedlogo

logo_hovedeliteserien

Eliteseriens hovedlogo: Regler og retningslinjer

Eliteserien sin hovedlogo foreligger i en hovedversjon og en flat versjon.

Bruk av logoen skal alltid godkjennes av NTF.

Det er viktig at hovedlogoen fremstår på best mulig måte i ulike situasjoner, og at den alltid er gjenkjennelig. Logoen har et beskyttelsesfelt rundt seg så den enkelt kan appliseres på ulike bakgrunner som foto eller andre fargekombinasjoner.

Fargekombinasjonen på tekst og løve skal ikke forandres, og de ulike elementene i hovedlogoen må aldri opptre alene eller i andre sammensettinger. 

Elementene må ikke forandres/tilpasses/justeres/beskjæres på noen måte. Skjæringspunktet i hovedlogoen skal alltid være 45 grader.

Minste tillatte logostørrelse er som vist på illustrasjon nedenfor. Har man bruk for en mindre logo enn 8 mm, anbefaler vi bruk av sekundærlogo, som er lettere å tyde i små størrelser.

Så langt det er mulig er det hovedversjon som skal benyttes på alle applikasjoner (eliteserien_a_cmyk):

eliteserien_a_cmyk.ai: 
Hovedlogo i 4-farger CMYK. Benyttes på alle trykkflater.

eliteserien_a_pms.ai: 
Hovedlogo i 2 spesialfarger (Pantone). Benyttes ved trykktekniske forhold der CMYK-versjon ikke er egnet.

eliteserien_a.png og eliteserien_a_rbg:
Hovedlogo i RGB. Benyttes på alle digitale og skjermbaserte medier

Last ned: Eliteseriens logokit 

logo_hovedeliteserien_lidenskapogfellesskap

Eliteseriens hovedlogo - Lidenskap og fellesskap: Regler og retningslinjer

Retningslinjer og regler for bruk av Eliteseriens hovedlogo med payoff er de samme som for Eliteseriens hovedlogo. 

Bruk av logoen skal alltid godkjennes av NTF. "Lidenskap og fellesskap" skal alltid skrives i store bokstaver, i fonten Gotham medium.

"Lidenskap og fellesskap" skal, så langt det er mulig, ikke plasseres på andre måter eller steder enn som vist i de ulike versjonene under.

Som hovedregel brukes hovedlogo med payoff når Eliteserien selv kommuniserer. 

Last ned: Logokit for Eliteserien - Lidenskap og fellesskap

Eliteseriens sekundærlogo/logoikon

Sekundærlogo

Eliteseriens sekundærlogo/logoikon: Regler og retningslinjer

Eliteseriens sekundærlogo/logoikon foreligger på original farget bakgrunn (mørkeblå og cyan), og på alternativ farget bakgrunn (hvit og cyan).

Bruk av logoen skal alltid godkjennes av NTF.

Sekundærlogo/ logoikon benyttes der det er bruk for Eliteseriens logo i små størrelser, og hvor hovedlogoen blir for utydelig (for eksempel i sosiale medier eller i TV-grafikk). Sekundærlogoen/ logoikonet kan også brukes som en logo-"forkortelse" i sammenhenger hvor man ikke har bruk for hovedlogo i sin helhet.  

Fargekombinasjonen i sekundærlogoene må ikke forandres, og de ulike elementene i sekundærlogoene må aldri opptre alene eller i andre sammensettinger. 

Elementene i seg selv må ikke forandres/tilpasses/justeres/beskjæres på noen måte. Skjæringspunktet i hovedlogoen skal alltid være 45 grader. 

Minimumsrepresentasjon av logo kan brukes som feks. favicon.

Så langt det er mulig er det sekundærlogo/ logoikon på original farget bakgrunn som skal benyttes på alle applikasjoner (eliteserien_b_cmyk):

eliteserien_b_cmyk.ai og eliteserien_c_cmyk.ai:
Sekundærlogoer/logoikoner i 4-farger CMYK. Benyttes på alle trykkater der hovedlogo ikke er nødvendig i sin helhet. Være seg små størrelser og plassbegrensinger.

eliteserien_b_pms.ai og eliteserien_c_pms.ai:
Sekundærlogoer/logoikoner i 2 spesialfarger (Pantone). Benyttes ved trykktekniske forhold der CMYK-versjon ikke er egnet.

eliteserien_b.png/ eliteserien_b_rgb og  eliteserien_c.png/ eliteserien_c_rbg:
Sekundærlogoer/logoikoner i RGB. Benyttes på alle digitale og skjermbaserte medier der hovedlogo ikke er nødvendig i sin helhet (eks. ved små størrelser og plassbegrensinger).

Last ned: Eliteseriens logokit 

Klubblogoer

Klubblogoer: Regler og retningslinjer

Logoene kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra den enkelte klubb.  

Last ned: Klubblogoer 

Fotostil

Fotografi er en viktig del av hvordan vi kommuniserer vår merkevare. Her er det lagt vekt på bilder som har egenskaper som dualitet, energi, tydelighet, fokus og kontrast. Fotostilen til Eliteserien er bygget på en historie i tre deler som tar utgangspunkt i lidenskap og fellesskap. 

Merk: Bildene under er ment som eksempler og er kun til inspirasjon. NTF har ikke rettigheter til kommersielt bruk.

1. Bilder som gjør ære på klubbene og arenaene vi tilhører

Det er klubber over det ganske land som kjemper om å høre hjemme i Eliteserien. Hver enkelt stadion er et landemerke, og et hjem. Selv om klubbene utgjør Eliteserien sammen, er de individuelle fotball-bautaer med særpreg, som bygger stolthet og forvalter sin tradisjon. Eliteserien skal bidra til å formidle særpreget i hver enkelt klubb gjennom å synliggjøre fargefest: Lidenskap og fellesskap.

Tablåene: Følelsesladet supergrafisk og enkelt

fotostil1

Overblikk gjennom store bilder fra stadion, folkehav, kampene. Det skal være uttrykk for følelser i disse bildene, for å underbygge forventning, skape spenning og bygge fellesskap, enten det er glede, sorg eller support.  

2. Bilder som gjør ære på spillerne

Spillerne gjør ære på norsk fotball gjennom arbeidet de legger ned hver dag for å bli enda bedre. De går på banen med respekt for klubb og supportere, og kjenner vekten av å representere klubber som definerer fotball-Norge. De er forbildene for en hel region og bærer stolthet og tradisjoner videre. Bildene formidler hva det krever å være spiller på Eliteserienivå, både før, under og etter kamp.

Tett på - utsnitt som bygger forventninger

fotostil2

De små detaljene - utsnitt eller “closeups” som skaper en følelse av forventning og tilstedeværelse. Dette er nivået der vi lar publikum komme tett på supporterne, supportereffekter, fotballdrakter, -sko, -banen med mer. Disse bildene vil utgjøre den fine kontrasten til tablåene. 

3. Bilder som gjør ære på lidenskapen og fanskaren

Hit valfarter lojale fans, her samles innbyggere og næringsliv fra hele regionen. Her skrives fotballhistorie, gjennom små og store øyeblikk, som fester seg i lokal og nasjonal historie. Vi går tett opp i øyeblikkene, fanger lidenskapen og formidler effekten av å være tilstede.

Stammespråk: Fest, fyrverkeri, lidenskap og feiring. Supporterflagg, fargefest og tilhørighet

fotostil3

Alle fotballag har tydelige farger fansen lett gjenkjenner. Uavhengig av om et lag spiller hjemme eller borte, vil supporterflaggene bidra til å understreke både lidenskapen og fellesskapet fansen har med sine respektive klubber. De grafiske mønstrene i de ulike supporterflaggene blir interessante i kombinasjon med andre foto.

Dualitet: Med kommunikasjon kan motsetningene forsterkes

Fotostil4

Når man kommuniserer dualitet som vist på eksemplene over, spiller man på spenningen i en fotballkamp, samtidig som man kan formidle følelsesspekteret som man ofte kjenner på, både som spiller og publikum.

Hovedretningslinjer for fotostil

Fotostil skal bygge på historien i tre deler beskrevet i dette kapittelet. Overordnet skal bildene som representerer Eliteserien formidle dualitet, energi, tydelighet, fokus og kontrast. Eksempler på hvordan dette kan tas i bruk er skissert og beskrevet i "tablåene", "rivaliseringen", "tett på" og "stammespråk".  

Eliteseriens font Tungsten skal brukes som standard, Gotham der det er behov for mengdetekst (se Typografi). 

For å få et sterkt formspråk, anbefaler vi å bruke bilder som har noe “freespace” så det bli plass til kommunikasjon i bildene.

Ved bruk av skråskjæring, skal bokstaver i tekst tilpasses skråskjæringen på begge sider, som vist i eksempel. Skråskjæring skal alltid være 45 grader. 

Fotograf og/eller byrå skal alltid krediteres. 

Annonse fra Eliteserien: